;
חפש את הבית חלומותיך
 • 3.628
 • USD $
 • 4.204
 • EUR €
Advanced search Close
Show 433 To 438 From 438 Records

Caesarea - Single # 74315

10,000 ₪
 • 7
 • 4
 • 2
 • 310
 • 2

Pardes Khana-Karkur - Villa # 3090702

6,500 ₪
 • 6
 • 4
 • 1
 • 210
 • 2

Pardes Khana-Karkur - Residential Unit # 82778

3,400 ₪
 • 3
 • 1
 • 1
 • 80
 • 2

Pardes Khana-Karkur - Apartment # 3257552

4,500 ₪
 • 5
 • 2
 • 1
 • 125
 • 8

Pardes Khana-Karkur - Apartment # 63813

4,000 ₪

,In "Karkur dream" project luxurious apartment, spacious living room large sun terrace. Close to schools, parks, playgrounds, and...

Read more ...
 • 4
 • 2
 • 1
 • 110
 • 1

Pardes Khana-Karkur - Villa # 1078222

2,200,000 ₪
 • 7
 • 3
 • 2
 • 220
 • 2
Show 433 To 438 From 438 Records