;
חפש את הבית חלומותיך
 • 3.628
 • USD $
 • 4.204
 • EUR €
Advanced search Close
Show 17 To 32 From 343 Records

Caesarea - Villa # 3321926

5,500,000 ₪
 • 5
 • 4
 • 3
 • 300
 • 2

Caesarea - Villa # 2273653

5,700,000 ₪
 • 7
 • 4
 • 2
 • 320
 • 2

Caesarea - Single # 3848795

3,850,000 ₪
 • 7
 • 4
 • 2
 • 265
 • 2

Caesarea - Garden Apartment # 4610785

1,500,000 ₪
 • 2.5
 • 1
 • 4
 • 60
 • 1

Caesarea - Single # 3729590

4,300,000 ₪
 • 5
 • 4
 • 3
 • 300
 • 2

Caesarea - Single # 3375871

4,150,000 ₪
 • 6
 • 4
 • 2
 • 320
 • 2

Caesarea - Villa # 54477

14,000 ₪
 • 6
 • 4
 • 2
 • 350
 • 2

Caesarea - Single # 1353663

3,600,000 ₪
 • 6
 • 4
 • 2
 • 300
 • 2

Caesarea - Villa # 838474

4,750,000 ₪

Cottage with great potential on a large lot. Very special and well designed, after restoration. separate unit. swimming pool, large garden

Read more ...
 • 8
 • 4
 • 3
 • 380
 • 2

Caesarea - Villa # 1518495

26,000 ₪
 • 7
 • 4
 • 2
 • 480
 • 2

Caesarea - Villa # 3987472

5,400,000 ₪
 • 6
 • 4
 • 4
 • 380
 • 2

Caesarea - Villa # 1264518

11,000,000 ₪
 • 8
 • 4
 • 3
 • 650
 • 2

Caesarea - Villa # 2266300

6,000,000 ₪

Large house with beautiful garden and large swimming pool, bordering public open space, must see!

Read more ...
 • 9
 • 4
 • 4
 • 500
 • 2

Caesarea - Villa # 65760

11,800,000 ₪
 • 10
 • 4
 • 2
 • 650
 • 2

Caesarea - Villa # 41127

12,000 ₪
 • 8
 • 4
 • 2
 • 360
 • 2

Caesarea - Villa # 1333562

5,900,000 ₪
 • 5
 • 4
 • 2
 • 315
 • 2
Show 17 To 32 From 343 Records